modra koule

Vítám

tě na těchto stránkách. Ji nějaký rok postupně objevuji svět energií. Čím více do něho nahlížím, tím víc si uvědomuji, jak je úžasný, fascinující, plný barev a zázraků. Co všechno může poskytnout.Jak se vše děje s nám naprosto nepochopitelnou geniální určitostí. Každý den se divím, jaké zázraky se kolem mě stávají. Často se ptám, kde začíná a kde končí tahle realita …? A co je vlastně realita, jaký je její rozměr a vlastně má vůbec nějaký rozměr, kde tohle všechno začíná a kde končí? Je to celé něčím a nějak určené? Každé nové zjištění mi trochu změní svět, stejně tak přidá nové otázky... Od přírody jsem zvědavý člověk. Hledám, čtu, zkouším a postupně si uvědomuji. Netvrdím, že moje zjištění a názory jsou jediné a správné. Netvrdím, že jsou vědecky podložené. Ale určitě tvrdím, že jsem si k nim postupně došla, jsou to má zjištění, mé vlastní zkušenosti a věřím, že takhle fungují. Nemusíte se mnou souhlasit, vždy říkám: " nevěřte mi, chtějte sami vědět, hledejte a objevujte……" ….tedy já otevírám bránu k fenoménu, kterému já říkám energie…….






Proč " Svět energií" ?

Ať to otáčím jakkoli, musím říct, že všechno je energie. Všechno je složené z atomů uvnitř kterých to pulsuje, míhá se, vlní a vibruje na předem určených drahách. Tyto atomy se různě spojují a tvoří cokoli…..no a pak nezbývá, než připustit, že všechno, ale opravdu všechno je energie. Já, ty, zvířata, rostliny, voda, vzduch, světlo, moje myšlenky …..prostě cokoli. Vezmu-li lidské tělo, pak je to naprosto geniálně samostatně fungující mechanismus. Hodně věcí v něm funguje úplně samo, bez mého zdánlivého přičinění- dýchání, bije srdce, probíhá proces trávení…je úplně jedno, jakou část vezmu a budu zjišťovat, co dělá. Prostě funguje. V Asii je nauka o lidském těle součástí životní i duchovní filozofie, kterou se učí již malé děti. Zde se učí mimo jiné i o čakrách, meridiánech, o energii čchi…Pokud v těle něco nefunguje správně, tělo se začne bránit nemocí. Já osobně vnímám asijské kultury jako kultury, které velmi často žijí v souladu s přírodou a jejími zákony. Pomocí přírodních metod se snaží obnovit rovnováhu. A právě v tuto chvíli musím zmínit osobu Dr.Mikaa USIUHO, který znovu objevil vesmírnou energii, kterou nazval REI-KI. V současné době se objevuje velké množství nových energií, které tento první systém energií nějak rozšiřuje, obohacuje, zesiluje. A proto svět energií. Škála energií z centrálního slunce, která dopadá na planetu Zemi.




Proč "Druidská mysteria" ?

Každý z nás žijeme v nějakém koutku světa, kde jsou místní zvyklosti, tradice, krajina je hornatá, nížinatá - prostě má svůj charakter, žijí zde typická zvířata, rostou typické rostliny, jsou zde naleziště typických nerostných surovin, počasí má svůj typický charakter…..když se narodíme, postupně si na tyto specifické " vlastnosti" krajiny zvykáme, učíme se s nimi žít. A později, kdyby nás přestěhovali, něco by nám prostě chybělo. Já se v hluboké úctě skláním před moudrostí našich předků. Staré lidské moudro říká, že všechno, co člověk ke svému životu potřebuje se nachází v okruhu 5 - ti kilometrů od místa, kde žije. V dnešní době se objevují různé studie, knihy, filmy o Keltech a jejich cestě Evropou. Zkoumá se odkud přišli, kam až se rozšířili a hlavně, kde se vlastně ztratili. Na území Čech i Moravy byly objeveny stopy po této kultuře ve stavbách, písmu, způsobu výroby předmětů, zvycích. Je velmi pravděpodobné, že procházející Keltové se postupně včlenili mezi obyvatele na území Čech a Moravy a prostě tady v nás přežívají dodnes. Keltové a jejich druidové- jejich duchovní vůdci, léčitelé, myslitelé, básníci a bardové. Osobně nemám nic proti józe, osobně nemám nic proti čínské medicíně, nevadí mi legendy amerických indiánů…….je skvělé vědět a vidět, jak jinde různé věci fungují stejně nebo hodně podobně jako u nás. Přesto nikdy nebudu cvičit jógu, nebudu studovat čínskou medicínu ( přiznám se, že ani jedno nejsem schopná uchopit). Raději se rozhlédnu po svém okolí, zajdu na nejbližší kopec, objevím místní tradice nebo prohlédnu místní hradiště a podívám se do lesa u vedlejší vesnice. Zajedu si na prohlídku nějakého zámku nebo hradu a projdu se pod letitými stromy parků. Utrhnu bylinku, seberu kamínek. A proto Druidská mysteria- moudrost našich předků. Vše, co ke krajině ve které žiji přirozeně patří. Prostě TADY A TEĎ.