ANGEL REI-KI

Skoro každý z nás věří na svého anděla strážného. Už jako malé děti nás učili modlit se k andělu strážnému a nikdy jsme nepochybovali o tom, že by neměl existovat. O andělech hovoří Nový a Starý zákon, kabalistické učení, jsou zmiňováni v dílech pocházejících z antiky.

Říše andělů je jednou z mnohých nově objevených úrovní reality. Andělé jsou nejen osvícení příslušníci naší lidské rasy, ale i obětaví strážci andělských říší.

Slovo angel pochází z řeckého angelos, což znamená posel. Andělé- okřídlené bytosti, které nám pomáhají, i když na ně nemyslíme a provázejí nás po celý život. Pomáhají nám na jakékoli úrovni, uzdravovat naše fyzická, mentální, emocionální i éterická těla. Naplňují nás světlem, které pročišťuje naší bytost, umožňuje nám dojít transformace a transmutace. Anděl na naše uctívání nečeká. Nedělá nic pro jakoukoli formu odměny, to je jeho ryzí vlastnost zakotvená v podstatě duchovní kvality a jeho přirozenosti.

Energie andělského Reiki je jiná, než klasické formy práce s energií, na kterou jsme zvyklí např. při Usuiho Reiki. Je ale bezesporu stejně účinná. Zasvěcení do těchto energií zprostředkuje napojení do světa andělů, do světa bytostí světla, které člověk má na podporu po svém boku, aby nám pomáhali najít cestu, aby nám pomohli zvládnout svůj osud. Zasvěcení do Andělského ReiKi prohloubí vnímání mezi naším a andělským světem. Rychleji vnímáme jejich pomoc, když je o ni požádáme a také rychleji cítíme jejich poselství pro nás.

Naučíte-li se pracovat s tímto Reiki, zjistíte, že máte ty nejlepší pomocníky, kteří vás nikdy nezklamou, vždycky vás milují a také vždy pomohou, když je o tuto pomoc požádáte.

Do této energie může být zasvěcen každý.


cena
1. stupně 1.100,-Kč

Termín můžeme domluvit individuálně.