Keltové a wyda

Wyda, léčivá síla druidů. Ale asi bych měla začít od začátku. Nechci se moc pouštět do rozebírání historických faktů uváděných v různých knihách o Keltech. Nejsem historik a upřímně - moje omezené znalosti v tomto směru se vždy budou moci opírat pouze o informace, které si přečtu v nějaké knize. Z těchto vím, že i lidé, kteří se tímto tématem zabývají na velmi vysoké odborné úrovni nejsou zajedno. Někteří tvrdí, že počátky Keltů na území Moravy a Čech je možné vysledovat od 15. století př.n.l., jiní se opírají o nálezy z doby roku 800 př.n.l.. Ale tohle asi není v tuto chvíli úplně to nejdůležitější. Daleko důležitější je, že téměř všichni se shodují, že Keltové skutečně přešli přes území dnešních Čech a Moravy a jménům, jako Bohemia, Vltava, Morava, Jizera, Labe, Košíře, Říp se přisuzuje keltský původ. A tohle si myslím, že je ta podstatná informace.

O Keltech se píše jako o velmi vyspělé kultuře, která razila mince, vyráběla šperky, klíče, zpracovávala železo - vyráběla zemědělské nástroje a zbraně. Měla své písmo…..o jejich spiritualitě se však nedochovaly téměř žádné písemné zmínky. Byla zapomenuta? Tím, jak se postupně různí odborníci zabývají původem národů, jejich kulturami, objevují nové a nové skutečnosti. Tímto způsobem bylo objeveno, že druidové byli skutečnými nositeli veškeré keltské kultury, byli to kněží, zákonodárci, léčitelé, jasnovidci, hvězdopravci a bardové, byli duchovními vůdci, jejichž enormní znalosti sloužily ve prospěch celého národa. Překlad slova druid znamená velemoudrý. Svoje znalosti neustále rozšiřovali, prohlubovali, byli otevření novým poznatkům a zkušenostem. A pravděpodobně tohle byl jeden z důvodů, proč svá vědění nezapisovali. Uvědomovali si, že lidé často považují písemné poznámky za neměnné, posvátné a nedotknutelné. Stejně tak věděli, že díky pochopení přírody a magickým znalostem mají obrovskou moc. Uplatňování této moci bez smyslu pro odpovědnost a duchovní vyzrálost osoby by mohlo přinést obrovské zlo. A proto byly jejich znalosti předávány pouze ústně.

Druidové věřili v jednotu člověka a přírody, považovali se za nedílnou " součást země". Znali esoterický trénink těla a ducha - soubor cviků, který nazvali WYDA. Wyda je na jedné straně filozofie a na druhé straně systém tělesných a duchovních cviků. Techniky wydy hledají přímý kontakt s přirozeným okolím. Při cvičení využívají geometrických obrazců utvořených z přírodních látek nerostů a rostlin - zesilovačů, které se stávají součástí cviků. Proč tedy wyda? Každý národ si vytváří jistý charakter a určitý temperament. Duchovní učení, které bylo vyvinuto v určitém kulturním okruhu je ovlivněno těmito specifiky a pro daný kulturní okruh je zvlášť vhodné.http://www.jiznicechy.org/cz/