drak

DRAGON REI-KI

Svět draků….příběhy o nich jsou staré jako lidstvo samo. Objevují se v pohádkách, legendách, bájích i historii lidstva. Jsou tyto příběhy smyšlené nebo se skutečně staly? Porazil Zeus Tyfóna, dračího obra se sty dračími hlavami a zavřel jej v podzemí u Sicílie nebo Bůh Apollo v řeckých mýtech porazil pra-draka Pythona a zavřel jej do vězení v Delfách? A co Siegfried? Bojoval s drakem Dafnidem, aby tak získal nesmrtelnost? Některé příběhy mluví o dracích jako o zlých tvorech, kteří ničí, zabíjejí a mstí se, kteří sužují lidské pokolení jen, aby vylákali nevinou pannu. Tolik z příběhů západních kultur. Ve východních kulturách jsou draci považováni za nebeské posly, kteří střeží obydlí a poklady božstev a vládnou nad veškerými ostatními silami. Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka, moudrého, statečného tvora znalého a střežícího tajemství.

Existují tedy draci? Málokdo z nás pochybuje o existenci andělů, trpaslíků, víl nebo elfů. Jsou draci tak jiní? Je lidský jazyk takový, aby dokázal říct jací vlastně draci jsou? A proč bychom jim měli dávat lidské vlastnosti a hledat nějaké lidské příměry?

Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla, jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Draci mají mocné síly. Moc je ve své podstatě neutrální energie. Důležité je, za jakým účelem ji člověk použije, jestli ji použije v souladu s přírodními zákony nebo ji chce ovládat nebo jestli ona ovládá jeho.

Chcete vědět jestli existují draci? Otevřete se jejich světu a přijměte tyto mocné spojence a spravedlivé společníky. Objevte sami jací jsou. Drak vám nemůže dát to, co sami v sobě nemáte, ale může vám pomoci probudit dračí sílu ve vás, rozvinout vaší vnitřní moudrost, pomoci pochopit živly, proniknout do světa magických sil kamenů, vody, ohně a éteru. Pochopit zákonitosti světa zemských energií plné harmonie a lásky. Dračí sílu má každý z nás v sobě od pradávna, nevymizela z nás. Máme možnost ji znovu objevit a rozvinout. Dračí Reiki nám zprostředkuje spojení s naší dračí podstatou, zprostředkuje spojení se světem draků, pomůže objevit našeho draka. Dokud se budou rodit draci, tak se bude obnovovat plná životní energie. Draci nastupují vždy v okamžiku, když je na čase zapojit všechny možné síly, aby se dal překročit určitý práh nebo překážka.

Zasvěcení je vhodné pro ty, kteří mají zkušenosti s meditací a pracují s energiemi.

Toto zasvěcení se provádí ve dvou stupních.
Zasvěcení do 1. stupně
Zasvěcení do 2. stupněcena
1. stupně 2.500,-Kč
2. stupně 3.500,-Kč

Termín můžeme domluvit individuálně.