svaty gral

ENERGIE SVATÉHO GRÁLU

Energie Svatého Grálu jako první v roce 2003 channelovala Angela Grötsch, prvních dvanáct symbolů. V roce 2005 na ní navázala Carola Hundt , která channelovala dalších pět symbolů a Nils Gratza, která channelovala další čtyři symboly.

Duchovní energie spjatá se symbolem grálu a zvaná SVATÝ GRÁL je provázena čtveřicí Světelných duchovních bytostí: Kryonem, Tobiášem, Archandělem Michaelem a průvodcem a rádcem v tomto systému Mistrem Saint Germainem.

Je mnoho tajemství okolo Svatého Grálu. V dřívějších dobách existovali vždy muži a ženy, kteří střežili Svatý Grál po celá staletí. Grál je symbolem věčného života a věčného zdraví, ale také má být příslušný za blaho naší Země. Dlouhou dobu byl považován za čistý mýtus a také za ztracený. Zájem o Grál stále více polevoval, jen málo lidí se o něj zajímalo. Ve vybraných lidech však dosud odpočívají tyto energie. Strážci Grálu spí a čekají, až budou probuzeni.

V dnešní době se mnoho změnilo. Přibývá přírodních katastrof, náš život se rychle mění, zvyšují se vibrace. Téměř každý den se mluví o zániku světa a o vzestupu. A právě v této vypjaté době zesilují energie Grálu. V dobách klidu se nikdo o Grál nezajímal, dnes však se vrací zpět do vědomí a života lidí.

Na energie Svatého Grálu existuje trojí naladění, každé další (druhé a třetí) zesiluje předešlé. Po třetím naladění může být energie předávána dál. Energie může být použita stejně tak k léčení jako k vlastní transformaci a uvědomění. Zájemce by měl mít praktické zkušenosti z jiných sytémů práce s energiemi.

Zasvěcení do energií Svatého Grálu:
1. zasvěcení: Probuzení Strážců Grálu
2. zasvěcení: Energie Svatého Grálu
3. zasvěcení: Předání zasvěcení Mistr/učitel
cena
1. a 2. stupně 2.700,-Kč ( 1.400,-Kč a 1.300,-Kč )
3. stupně/ Mistr učitel 1.900,-KčTermín zasvěcení do těchto energií můžeme domluvit individuálně