KARUNA REI-KI

KARUNA = soucitný skutek, láska a soucit
KI = energie

Karuna je sanskrtské slovo a přibližně vystihuje lásku, spravedlnost a soucit nebo soucitný skutek lásky. Každé jednání, které usnadňuje druhým život, je "jednání soucitné". Když lidé zažijí osvícení, hovoří o jednotě se vším a rozpuštění všech hranic mezi námi, přírodou a ostatními lidmi. Tak je přirozené rozšířit soucitný způsob jednání nebo Karunu na každého bez rozdílu, protože jsme všichni jednotou. Když pomáháme jiným a podporujeme jejich uzdravovací proces, pomáhá to všem. Jde tedy o léčení srdcem. Karuna-Ki nás víc otevírá k tomu, abychom blíže spolupracovali se všemi světelnými bytostmi, ať už ve fyzické či duchovní sféře. Karuna-Ki léčí naše tělo, duši i mysl. Používá tzv. "transpersonální systém čaker" (12 čaker), zahrnuje spojení člověka nejen s planetou Zemí, ale i s celým hvězdným systémem. Jestliže Reiki přirovnáme ke světlu, potom Karuna-Ki je laserový paprsek.

Systém Karuna-Reiki byl v 90. letech dvacátého století vyvinut Williamem L. Randem. William používal symboly od různých Mistrů reiki, jako Mrcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont a Maria Abraham a při tom zjistil, že symboly mají daleko větší potenciál. Meditoval o tom a vyvinul nový systém, jenž nazval Karuna-Reiki. Energii, která se využívá v Karuně ve spolupráci s jednotlivými symboly, je možné považovat za nadstavbu Usuiho systému ReiKi a jeho čtyř základních symbolů.

Energie Karuna-Reiki je jiná než Usui-Reiki a skutečně ji pociťují mnozí uživatelé jako silnější, než Usui-Reiki. Tato energie se dá jasněji cítit a působí na všechna energetická těla současně. Uživatelé popisují pocit, že je a ošetřovaného tato energie obklopuje, místo aby jednoduše jimi jen protékala. Má také uzemňující účinek. Karuna zvyšuje samoléčící schopnost těla, čistí a uvolňuje karmické bloky, pomáhá léčit duševní procesy, závislosti a špatné návyky. Karuna neřeší pouze problémy fyzického těla, ale současně s léčením řeší i vlastní příčiny nemocí. Základem systému je samo zasvěcení a otevření se paprsku Karuna-ki, které přibližuje všechny zúčastněné vnímání energie světelných bytostí. Při použití Karuny může dojít ke spojení s duchovními průvodci, anděly a Vyšším Já.

Karuna Ki svými specifickými symboly doplňuje Usui reiki, tím je také silnější a rychlejší. Je velmi vhodná jako další pokračování po Usui reiki 2.stupně.

Zasvěcení do těchto energií probíhá ve 3 stupních
Předpoklad pro zasvěcení do 1. stupně Karuna ReiKi - Usui reiki 2.stupně ( nebo Komyo rei-ki kai),
Předpoklad pro zasvěcení do 2. stupně Karuna ReiKi - 1. stupeň Karuna ReiKi,
Předpoklad pro zasvěcení do systému Karuna-Ki Mistr a Mistr - učitel je Mistrovský stupeň Usuiho systému,
cena
1. stupně 1.100,-Kč
2. stupně 2.100,-Kč
3. stupně 6.000,-Kč