KELTSKÉ REI-KI


Keltové - indiáni Evropy. Keltská cesta je cesta pozemská, naučit se žít tady a teď, uvědomit si místo, kde žijeme, pozorovat své okolí, poznávat jeho zvláštnosti, léčivou sílu rostlin a stromů, vytvářet spojení s ostatními dušemi, které nás obklopují - s duší krajiny, půdy, přírody. Prožívat sounáležitost s přírodou a bytostmi, které v ní žijí, s nadpřirozeným světem duchů - Jiným světem. Podřizovat své jednání principům rovnováhy, vyrovnanosti s okolní přírodou.

Keltské Reiki je zemskou univerzální energií. Jde o napojení člověka na vibrace, stromů, keřů, zvířat, kamenů, Země za účelem vytvoření vhodného prostředí pro energetické léčení. Toto nadčasové univerzální vědění se neprojevuje bombasticky. Energie je přijímána více kořenovou čakrou než korunní čakrou.

Symboly keltského Reiki pochází z Oghamu, posvátné druidské abecedy, která odráží bohaté znalosti o stromech. Ve stromech Keltové vnímali bytosti, mající vlastní duši a komunikovali s nimi. Filozofie druidů byla na svojí dobu nesmírně pokroková. Druidové učili, že největším zázrakem na světě je život a povinností lidí je chránit všechny živé tvory.

Keltské Reiki je vhodné pro každého kdo chce přirozenou cestou vytvářet harmonické spojení s přírodou, s každodenním světem, který nás obklopuje.


Zasvěcení do těchto energií probíhá ve 3 stupních.
Do těchto energií může být zasvěcen každý

cena
1. stupně 1.000,-Kč
2. stupně 1.000,-Kč
3. stupně 2.000,-Kč
Termín
27.10.2018 
nebo můžeme termín domluvit individuálně.