KOMYO REI-KI KAI

energie Komyo Kai ( velké Světlo ) je originální japonská větev Usuiho Reiki.

Zakladatelem tohoto systému je ctihodný Hyakuten Inamoto, japonský Reiki Mistr. Název systému vychází z části názvu čtvrtého mistrovského symbolu Reiki. "Komyo", který lze volně přeložit jako "zářící Světlo" - "energie proudící bez konce" - "Centrální Slunce". Energie zprostředkovaná naladěním do Komyo Reiki Kai je svojí frekvencí odlišná od tzv. západní větve Reiki - jedná se o jinou frekvenci naladění za použití původních japonských symbolů a manter. Symboly a mantry tvoří jádro a formuli Reiki, jsou klíčem k používání a předávání tohoto starobylého učení, jsou energetickými zářiči trojrozměrného tvaru a zvuku, jejichž prostřednictvím energie Reiki proudí určitou frekvencí - vibrací k určitému účelu - uzdravení.

Systém Komyo Reiki Kai vychází z klasické původní Usui ReiKi. Abychom mohli uzdravit a poté udržet v harmonii fyzické tělo a duši, je potřebné vyléčit, harmonizovat a rozvíjet své vědomí cestou empatie a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem, zvířatům, planetě. Jste vedeni k harmonickému a šťastnému životu.Poslední záznamy z originálního učení dr. Mikao Usui dokazují, že kladl největší důraz právě na duchovní vývoj studenta praktikujícího Reiki. Toto je také principem vyučování zakladatele systému Komyo Reiki Kai - Hyakutena Inamota, který studoval a byl iniciován u paní Yamaguchi, zakladatelky "Jikiden Reiki".

Komyo ReiKi Kai se zaměřuje především na energetické účinky v těle a psychice žáka, které se projeví následně ve fyzickém světě. Žák tohoto systému vyzařuje energii celým svým tělem, očima i dechem, nejen rukama jak je obvyklé. Systém Komyo Reiki Kai působí na duševní zdraví. Jemnou a harmonickou metodou může být odstraněno utrpení, slabost, plachost, nerozhodnost, či nervozita. Na rozdíl od západní větve Reiki je zde kladen důraz na pravidelné provádění jednoduchých meditačních technik, které napomáhají stálému zvyšování vědomí praktiků, harmonizaci, vyšší koncentraci, k odstranění zátěže ega, pokoře a k pochopení souvislostí všeho se vším. K použití energie praktik nepotřebuje znalost medicíny.

Vyšší frekvence naladění energie praktika vede ke zvýšení jeho energetického potenciálu a ke zvýšení citlivosti. Tento systém je vhodný jak pro začínající praktiky, tak i jako nadstavba pro absolventy všech stupňů západní větve Reiki, pro které může být iniciace silným zážitkem.

Zasvěcení do Komyo Reiki Kai může přijmout každý, kdo chce zlepšit své vnímání. Komyo Reiki Kai klade důraz na vlastní duchovní růst žáka - praktika, na rozdíl od klasického Rei-ki západního směru. Žák - praktik se naučí především vnímat vibraci energie, kterou přijímá a rozlišovat jemné rozdíly mezi různými modulacemi této energie. Naučí se pomocí meditačních technik pročistit své energetické dráhy a uvolnit energetické blokády ve svém těle, vedle toho se naučí tuto energii používat také ve prospěch dalších bytostí.

Zasvěcení do těchto energií probíhá ve 4 stupních :
1. stupeň - Shoden
2. stupeň - Chuden
3. stupeň - Okuden
4. stupeň - mistr učitel - Shipiden





Zasvěcení probíhá ve 2 dnech. Každý jeden stupeň zasvěcení obsahuje osm samostatných iniciací.
Na kurz se může přihlásit maximálně pět žáků najednou. Každý vyšší stupeň zasvěcení je možno přijmout po uplynutí tří měsíců od zasvěcení předešlého.
Vždy první den kurzu, od devíti hodin, probíhá nezávazné povídání o energiích a diskuse.

cena
1. stupně 1.100,-Kč
2. stupně 2.100,-Kč
3. stupně 3.200,-Kč
4. stupeň 9.000,-Kč




Termín
6.- 7 .10.2018

nebo můžeme termín domluvit individuálně