LEMURSKÉ ENERGIELemurie je mýtický kontinent. O jeho geografickém umístění se dodnes vedou vědecké spory. Pravděpodobně ležel v jihovýchodním Tichém oceánu jihovýchodně od Havajských ostrovů až k Velikonočnímu ostrovu. Území Lemurie se rozkládalo na velkém množství malých i větších ostrovů, které dělily mořské úžiny. Tato země se potopila a ve stejný okamžik se vynořila Atlantida. Ztracené světy Lemurie a Atlantidy dosáhly vysokého stupně technické i duchovní vyspělosti. O tom, že se kontinent potopí Lemuřané věděli a dlouho se na to připravovali. Svoje vědomosti převezli na rozsáhlá území střední Ameriky.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Celá společnost byla orientována na pravou hemisféru mozku, tedy na ženskou část, která se neřídí logikou, ale pocity. Ženská část nechce chápat, chce zkoušet. Společnost neměla téměř žádné problémy. Lemuřané věnovali své úsilí svému duchovnímu rozvoji, neboť si uvědomovali důležitost odpouštění, lásky a trpělivosti ve vzájemných vztazích. Nezajímali se o hmotný majetek. Svým rozlehlým královstvím vládli s pozoruhodnou moudrostí, mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni dosáhnout stupňů vědomí a dimenzí, které někteří dnes opět začínají dosahovat.

Mnoho z vás je tady z dob Lemurie a Atlantidy. Mnoho z vás tuší, jaké to tu bylo a má vzpomínky na to, proč je tady a co tady dělá. Ti z vás, kdo jste žili v těch kouzelných dobách Lemurie, jste jako pokročilé duše používali určité nástroje, pracující se srdeční energií. Nyní jste připraveni naslouchat a vrátit těmto nástrojům jejich praktické použití nebo pomocí nástrojů rozvinout duchovní léčení, uvolnit karmické svazky, opět se spojit s krystaly a znovu objevit jejich sílu, jejich duši.

Zasvěcení do Lemurských energií funguje jen se svolením Lemuřanů.

Do těchto energií mohou být zasvěceni Ti, co jsou již mistři/učiteli jakékoli linie reiki či energie

LEMURIAN FACILITATORCo je facilitator?

Hned na začátku bychom měli vysvětlit pojem facilitator, který nemá žádný český ekvivalent.

Facilitator je zprostředkovatel, učitel, průvodce, mentor, trenér, a to vše v jednom!

S Lemurským zmocněním získáváte tedy kontakt ke svému lemurskému facilitátorovi - uznání od těchto energetických bytostí, že můžete tuto energii přijmout provádět s ní související techniky, jste zmocněni působit jako facilitator také pro ostatní.

cena
1. stupeň 1.500,-Kč


LEMURSKÉ KRYSTALY

Co jsou Lemurské krystaly?

Kněží z Lemure si plně uvědomovali odkud pocházejí, plně chápali zákony vesmíru a zůstávali s nimi v harmonickém souladu.Byli schopni spojit se s krystaly, které používali k léčení, budování i uchovávání energie. Některé byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a uvolňování karmických svazků. Lemuřané znali tajemství výroby krystalů, které zmizelo s potopením jejich země v hlubinách oceánu.

Linii Lemurských krystalů channelovala Carola Hundt v srpnu roku 2005. Celkem 13 symbolů, které jsou předkládané v tomto systému, obsahuje "duchovní esenci" z některých lemurských krystalů. Jsou to meditační a učební symboly, které podporují vývoj světelného těla a sjednocení duše.

V průběhu prosince 2005 a března 2006 pak Sabine van Tellingen , Carola Hundt, a Angela Grötsch obdržely další symboly jako rozšíření svého zasvěcení do Lemurských krystalů.

Do linie Lemurské krystaly I., II.,III. a IV. mohou být zasvěceni jen ti, kteří již obdrželi Lemurské zmocnění a pracují s ním.

Zasvěcení se provádí ve čtyřech zasvěceních, každý jednotlivý stupeň

Předpoklad: zasvěcení do Lemurian Facilitator

Cena každého jednotlivého stupně je 800,-KčTermín zasvěcení do těchto energií můžeme domluvit individuálně