Co to tedy je ta energie a proč léčí?


Základem každé hmoty je atom, atom je složený z jádra a částic, které okolo tohoto jádra obíhají. Částice jsou nabity různými náboji - kladnými nebo zápornými, ale navenek má atom neutrální náboj. Energie těchto částic je drží u jádra a nedovolí jim uniknout. Abychom oddělili částice z atomu, musíme vynaložit energii. Pokud dojde k rozpadu atomů, energie se uvolní.
Tělo člověka je také složené z atomů, které u sebe drží energie. Pokud dojde k porušení vazeb atomů, dojde ke změně polarity - náboje a naruší se vazby celého organismu, tak vzniká nemoc. Pokud uvedeme energetické vazby do původní podoby znamená to vyléčení.
Vyléčení se může provést různými metodami: Lékaři předepisují léky, bylinář použije bylinné směsi, léčitel krystaly, barevná světla,.... reiki. Reiki je japonské slovo pro energii.
Tedy - celý vesmír je z atomů. Atomy tvoří polarizovaná energie. Stačí ji vnímat a nasměrovat tam, kde je potřeba. A tohle se učí reikisté na seminářích pod vedením vyškoleného mistra.


K čemu by mi byla energie rei-ki v běžném životě?Dost lidí hledá nový životní styl. Nevyhovuje jim uspěchaná doba, stravování, neosobní kontakt s okolím. Nemusíte se stát "léčitelem" , ale pokud začnete používat rei-ki pro sebe zjistíte, že rei-ki vám umožní hlubokou relaxaci a pomůže navodit pocit harmonie, zvýšíte obranyschopnost vašeho organismu, pomůže vám vrátit tělo do přirozeného- rovnovážného stavu.


Proč podstoupit zasvěcení, když ta energie je všude kolem nás?To je pravda, ale málokdo se na proud energie dokáže naladit, napojit. Sám Dr.Mikaa Usui, který znovuobjevil tyto energie před tím 21 dnů držel půst a meditoval. Teprve na konci 21 dne se mu tyto energie objevily. A proto mistr, který provede se žákem rituál - něco jako druh meditace - při kterém urovná energie žákova těla tak, aby žák byl schopen energie vědomě přijímat. A poté z vesmíru přivede energie k žákovi.


Dobře, a když tedy podstoupím zasvěcení, nestanu se členem nějaké sekty a nebudu muset chodit na nějaká setkání?Každý člověk je odpovědný sám za sebe. Každé rozhodnutí je vaše rozhodnutí a nemůže ho udělat nikdo za vás ( zákon svobodné vůle). Nikdo vás nebude řídit, je jen na vás, k čemu a jak budete rei-ki používat. Nestanete se členem žádné skupiny, organizace. Zasvěcení do rei-ki znamená zpřístupnit cestu ke zdroji této energie, nikoli někoho organizovat a vázat. Reiki má duchovní povahu a v mnohých z nás probouzí pocit spojení s Bohem. Přesto to není náboženství ani systém víry, který byste museli přijmout. Reiki nezávisí na víře a bude pomáhat, ať už v jeho pomoc věříte nebo ne. Přesto se ale v praxi ukazuje, že ten, kdo Reiki plně důvěřuje, má z ní určitě větší užitek. Zde je velmi důležitý rozdíl: víra není důvěra. Víra je slepá a nikdo ji po vás nežádá. Důvěru získáte při praktickém používání Reiki - pak již nebudete potřebovat žádnou víru, protože sílu a účinnost Reiki poznáte sami.


Může ReiKi ublížit?Rei- ki je universální energie, která má vlastní inteligenci. Její podstatou je nepodmíněná, všeobjímající láska a proto ona sama nemůže nikdy ublížit. Vždy se přizpůsobí potřebám klienta. Není třeba se obávat dát Reiki kdykoliv - je téměř vždy prospěšná.


Může se zdroj energie ReiKi vyčerpat?Protože se jedná o přenášení energie získané zvenčí, nemůže být vaše energie odčerpána. Princip je takový, že " léčitel" se napojí na vesmírný zdroj - klidně si ho představte jako slunce, ze kterého přivede paprsek ke " klientovi". Energie proudí tak dlouho, jak je potřeba a zdroj se nevyčerpá.


Může se ReiKi naučit každý? Bude mi to fungovat ? Stane se ze mě léčitel?Každý mluvíme, dýcháme, cítíme….je to přirozená funkce našeho těla. Novorozené dítě umí plavat. Pokud tuto schopnost nepoužívá zapomene ji a později se jí musí učit znovu. Stejné je to s léčením. Jako novorozené dítě jsme ve spojení s energií vesmíru - jsme tedy schopni i léčit. Protože tuto schopnost nepoužíváme, postupně ji zapomeneme. Tedy ano, rei-ki se naučí používat každý. Ano, bude vám to fungovat. Energii každý cítí a vnímá jinak. Je to tím, že každý jsme individualita a máme různá nadání. Někdo energii může vidět, někdo bude cítit teplo, jiný bude cítit pohyb…. Každý z nás umí zpívat, ale jen někteří se stanou populárními hvězdami. Každý se naučí malovat, ale jen někteří namalují obrazy velké hodnoty. Tedy- nemusíte se stát léčiteli, protože toto předpokládá, že se budete učit, rozvíjet se. Ale i přes to vám rei-ki bude fungovat.


Má ReiKi nějaká omezení?Ano. Rei-ki má svá omezení. Je to část celého systému alternativního léčení. Pokud tedy používám pouze část, pak samozřejmě účinek nemusí být úplný. Stejně tak některé problémy mohou vyžadovat zásah lékaře nebo použití jiné léčebné metody. I tehdy můžete používat Reiki jako doplňkovou metodu. Jsou skutečně vyjmenovaná určitá omezení, kdy použití rei-ki není vhodné, např. při narkoze.


Jak často můžu rei-ki používat?Jak často je třeba. Třeba jedenkrát týdně, stejně jako třikrát za den. Energií rei-ki se nemůžete předávkovat.


Pokud jsem začátečník, s jakou linií ReiKi mohu začít?Určitě si vyberte nějakou základní linii. Mistři na svých stránkách uvádějí, zda je uvedená linie vhodná pro začátečníky. Tohle rozhodně není z důvodu nějaké tajemnosti. Ale jde o to, že navazující linie mají vyšší vibrace- množství tekoucí energie se zvyšuje. Vaše tělo by si na " nový energetický stav" mělo nějakou dobu zvykat. Také nejprve jdete do první třídy a tam se učíte psát písmenka, pak až celá slova a pak věty. Věřte mi, všechno má svůj čas.


Musím energie používat ?Když absolvujete zasvěcení, vaše tělo se energeticky srovná s přirozeným stavem. Po každém zasvěcení dojde k procesu čistění, ve kterém si tělo zvyká na nový stav. Pokud energii nebude používat, vše se vrátí do starých kolejí. Tedy- nemusíte energii používat. Schopnost napojit se na kanál rei-ki tím nezmizí, ale vaše citlivost na tuto energii se nezvýší. Je to jako když se naučíte psát a pak nepíšete.


Je povinností na požádání poskytnout rei-ki, když už máte ten dar?Toto rozhodnutí je vaše svobodná vůle. Nemáte tuto povinnost. Každý z nás je odpovědný za své činy. Každý má právo o energii požádat a každý má právo říci ne. V každém případě jedním z principů rei-ki je pohled na svět s milujícím srdcem a láskou. Pak je otázkou, když už ten žadatel našel odvahu si o energii říct…..Energii rei-ki nemůžete nikomu vnutit proti jeho vůli - i toto je zákon svobodné vůle.


Když už někdo léčí, když má ten dar, je etické, aby za to bral peníze?Už jsme si řekli, že léčení není dar a máme ho všichni. Jen někdo má větší " nadání" a jiný ne. Když někdo, kdo je nadaný maluje a pak obrazy prodává - je etické, aby za ně žádal peníze? Proč ne? Každý z nás musí vynaložit určitou energii, aby na konci byl nějaký produkt- obraz, léčení pomocí energie.


Lze kombinovat více druhů energie?Samozřejmě že lze.


Co mám udělat, když bych chtěl/a získat zasvěcení do některé z energií?Určitě bych se rozhlédla kolem sebe a našla někoho, kdo má zkušenosti s nějakým zasvěcením. Zeptala bych se, kde ho získal, tedy vlastně na osobu mistra. Stejně tak bych si mohla mistra najít prostřednictvím internetu, např. na Rei-ki seznamu. Pak bych se s mistrem snažila spojit. Beru to tak, že své přátele si vybírám podle sebe, svých pocitů. Je to výsada, kterou mi Vesmír dal a já jí využívám. No a když by mi byl mistr sympatický, teprve pak bych se ho ptala dál na možnosti zasvěcení.