Prasklá hliněná nádoba

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby, každou zavěšenou na konci klacku, který nosil na ramenou. Jedna měla prasklinu, druhá byla dokonalá. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, bylo v prasklé nádobě jen polovina vody a v druhé vždy plná míra. Dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť to dělala dokonale. Ale chudák prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože je schopna jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila nosiče:" Stydím se, protože voda během cesty domů odtéká."
Nosič jí odpověděl:" Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně druhé? Věděl jsem o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To tys je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit můj domov."

Všichni máme svoje osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen musíme každého přijmout takového, jaký je a vidět v něm to dobré.Před lety jsem četla knihu Žádná setkání nejsou náhodná - autor Kay Pollak. Zde je uveden text z anonymního dopisu.

Naslouchej

Když tě prosím, abys mi naslouchal
a ty mně začneš dobře radit,
pak jsi neudělal to, o co jsem tě požádal.

Když tě prosím, abys mi naslouchal
a ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit tak,jak se cítím,
pak zraňuješ mé city.

Když tě prosím, abys mi naslouchal
a ty si myslíš, že musíš udělat něco, abys dal do pořádku mé problémy,
pak mě zklameš, ať už to zní jakkoli podivně.

Snad proto někteří lidé žádají o pomoc motlitbou.
Protože Bůh je němý a nedává dobré rady a nesnaží se
dávat věci do pořádku.
Jen naslouchá a nechává mě, abych se staral sám o sebe.

Tak prosím, jen mi naslouchej,
jestliže mi chceš něco říct, buď trpělivý.
Pak slibuji, že budu naslouchat já tobě.

Anonym.


Na jednom ze svých výletů jsem navštívila v nejmenovaném městečku kostel. Na jeho nástěnce jsem objevila něco naprosto neuvěřitelného.....

Co je půst

Rozvázat nespravedlivá pouta,
uvolnit uzly jha,
utiskované propustit na svobodu,
zlomit každé jařmo,
lámat svůj chléb hladovému,
popřát pohostinství bloudícímu ubožákovi.
Když vidíš nahého, obléci ho,
neodmítat pomoc svému bližnímu.
Tehdy budeš volat a Hospodin ti odpoví" Zde jsem".

Izaiáš

Myslím si, že když se na svět díváme s otevřenýma očima, pak jsou moudra a zázraky na každém rohu..... .....jen je chtít vidět

Jak dojít k proměně života? Naslouchat tomu, co nám v nitru radí Pán


Kdyby na světě vládla láska, byly by všechny zákony postradatelné......

Aristoteles


Jaké je stáří duše?

Na internetu občas narazím na velmi zajímavé téma. Toto je jedno z nich. Jak je Vaše duše stará? Hodně z nás by o sobě chtělo vědět takové ty úžasné drobnosti, jako že jsme úžasní, nádherní, jedineční, neomylní, neodolatelní ( věřte že včetně mě) a na tomto zjištění si pak často usteleme a kocháme se sami sebou ……A pak vyjdeme ven do každodenní reality a sen je pryč. A my čelíme kritice, nehodám, nepříznivým situacím, problémům a leckdy je nám hrozně.
Tak co s tím. Víte co? Každý z Vás ( každý z nás) je jedinečná a nádherná bytost. Každý z nás má duši, která si zvolila Zemi za svůj „dočasný domov“ a má zde nějak úkol. ( Bez ohledu na to jak je stará.) Na co Vám bude informace jak je Vaše duše stará? Myslíte, že po zjištění, že jste v minulém životě byla královna ze Sáby nebo Kleopatra Vám toto nějak pomůže s každodenním životem? Myslíte, že po tomto zjištění zítra přijdete do práce a sdělíte to svému šéfovi a……Víte, já věřím, že v každé inkarnaci máme zvládnout nějaký úkol, něco se naučit, abychom mohli přijmout sami sebe a postoupit na vyšší stupeň uvědomění. Tak k čemu tato informace? Myslím si, že je důležité prožít naplno tady a teď. Zvládnout tuto realitu v celé její škále. A začít s tím u sebe. Přijmout sebe takov-ou/ého jací jsme. Protože každý z nás je opravdu úžasný a jedinečný. A pak si najít svou cestu touto realitou. Cestu, která nám bude vyhovovat ( rezonovat s námi) a budeme po ní schopní jít tak, abychom nepotřebovali někoho, za jehož názory a moudra se budeme schovávat, po jehož cestě půjdeme. Prostě abychom uvěřili sami v sebe, ve svou moudrost, své schopnosti, v to že jsme skutečně jedineční a úžasní právě takoví jací jsme. Je jedno, jestli půjdete cestou alternativních nauk, energií nebo zůstanete ve hmotném světě. Je důležité, aby Vás to, co děláte naplňovalo, uspokojovalo, aby Vám v tom bylo dobře, abyste každý okamžik věřili všemu co děláte.
A pak jdete cestou mystika.

Pokud tuto cestu naleznete, přeji Vám aby Vás dovedla do Vašeho šťastného přístavuDalší z velmi zajímavých otázek:“…..má otázka……. chtěla jsem se zeptat, kdybyste měli možnost, dozvědět se, kým jste byli v minulých životech a co jste v nich "spáchali", tedy věci, které si nesete až do současnosti, chtěli byste je znát? …..“

Myslím si, že tato otázka není úplně jednoduchá. Můžete se na ní podívat hned z několika úhlů.

Jednak z úhlu, že jste na duchovní cestě a hledáte řešení pro stále se opakující problémy a zádrhely ve Vašem životě a někde uvnitř sebe víte, že řešený problém by mohl souviset s Vaší karmou. Ano, pak si myslím, že je dobré najít cestu jak uvedené skutečnosti zjistit. I tak bych pamatovala na to, že se mohu dozvědět o sobě věci, které mě mohou docela významně ranit. Jednoduše řečeno – byla bych připravená na to, že mohu o sobě zjistit docela nepěkně skutečnosti. Nicméně ve skutečnosti jde o to, zjistit příčinu dění, nazvat jí (chcete-li – pojmenovat jí) , přijmout jí a pak se dá s uvedeným problémem pracovat.

Pokud by vás ke zjišťování minulých životů vedla Vaše zvědavost, jen a jen zvědavost, asi bych od tohoto záměru upustila. Myslím si, že v těchto případech velká část z nás očekává, že zjistí, že byl/a nejméně velmož, král, královna…..nikdo nechce vědět že byl drábem, katem, zlodějem……. Je velmi pravděpodobné, že na přijetí „negativního zjištění“ nebudete připraveni. Je velmi pravděpodobné, že se Váš život změní a nebude to ve Váš prospěch.

Může se stát, že aniž byste pátrali po svých minulých životech, přesto náhodně zjistíte kým jste byli. Někdo Vám tuto informaci sdělí (mimochodem nevyžádaná rada je stejně nebezpečná jako páchání dobra za každou cenu, obojí podle mého názoru hraničí a manipulací a ovládáním) a opravdu se může stát, že se se sdělenou zprávou nedokážete vyrovnat. Osobně bych využila možnosti tvořit myšlenkou a celý příběh bych s láskou poslala zpět do reality ve které se odehrával. Myslím si, že pokud jste nějaký problém nevyřešili tam (a nejste na duchovní cestě k očistění nebo postoupení dál) pak zde ho určitě řešit nemáte. Na jeho řešení jste měli „tamtu“ realitu. Je dobré vědět, že nejsou dobrá a špatná řešení, jsou řešení která nás více nebo méně učí, jsou řešení, která nás posouvají nebo ukazují jak a kudy ne. A vám i když jste příběh nevyřešili zůstala nějaká zkušenost a tu jste rozhodně získat měli. Může se stát, že zjištěný příběh ve vás vyvolá pocit viny. Věřte, že ani tento pocit zde nemá co dělat- odpusťte si. Pamatujte si, že každý z nás v každém okamžiku dělá to nejlepší co umí (to odpovídá velikosti jeho poznání) a víc prostě nemůže. Vy byste na jeho místě jednali jinak? Ano,je to pravděpodobné, ale vy na jeho místě nejste a máte jiný úkol než on. Prostě a jednoduše TADY a TEĎ.

Přeji Vám odvahu a rozvahu na cestě za poznáním.