USUI REI-KI

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov:

Rei - životodárný, vesmírný, všezasahující

Ki - energie, síla

Lidský organismus představuje složitý energetický systém. Neustále v něm proudí energie, která je podstatou života. V důsledku nesprávné životosprávy, různých traumat nebo z jiných důvodů se v energetických drahách mohou vytvořit bloky, které brání toku energie. Vznikne nerovnováha v jejímž důsledku tělo onemocní. Rei-ki je způsob, jak obnovit rovnováhu.

Rei-ki je univerzální vesmírná, nepolární, inteligentní léčivá síla, která se nachází v prostoru kolem nás. Na naši žádost skrze Rei-ki kanál se žadatel napojí na vesmírný zdroj této energie a tato je pak přes jeho ruce předávána dál. Tato energie spolu s podvědomím žadatele, určuje jakou intenzitou, jak dlouho a kam má proudit. Tuto energii nelze modulovat vlastním přáním ani představou. Reiki je naprosto nezávislá, má vlastní inteligenci. Reiki se dá přirovnat k velmi jemným radiovým vlnám, které pronikají k příčině onemocnění a následně tuto příčinu léčí včetně jejích následků. Výsledek léčení je pak závislý na charakteru onemocnění. Práce s touto energií nám pomáhá probudit lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života.

Reiki může být pouze nabízena, ale nikdy ne vnucována, nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Každý člověk je nemocen na základě svého rozhodnutí a na základě svého rozhodnutí a žádosti může být Reiki použita k jeho léčbě. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, léčitel nic nesvede.

Proč rei-ki Dr.Mikaa Usuiho. Tento muž z Japonska je považován za zakladatele rei-ki, neboť kolem roku 1900 po 21 denní meditaci znovuobjevil ztracené umění léčit a stal se kanálem energie, kterou nazval rei-ki. Po několikaleté praxi pak objevil způsob, jak předat tuto energii dalším osobám, aby i oni se mohli stát kanálem rei-ki. I když tato energie je známa i z jiných civilizací pod různými názvy, Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana, američtí Irokézové jí říkají Orenda v Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako bartáka, v Číně jako Čchi, teprve systém objevený Dr.Usuim byl postupně rozšířen do světa pod jménem Reiki.

Do této energie může být zasvěcen každý. Není podmínkou, že kdo chce být do této energie zasvěcen, musí léčit druhé lidi. Mnoho lidí tuto energii využívá pro léčení sama sebe nebo svých blízkých.

Zasvěcení do těchto energií probíhá ve 3 stupních
1. stupeň- žák se učí jak s energiemi pracovat. Dochází k pročištění bloků v kanálech a zvýší se životní energie pro léčení.
2. stupeň - žák učí pracovat se symboly, posílat energie na dálku.
3. stupeň je stupeň Mistra/učitele. Tento termín v sobě jinak neobsahuje žádné vlastnictví ani ego. Tento stupeň je předáván těm, kteří chtějí vyučovat Reiki.Do těchto energií nezasvěcuji. Zasvěcuji Komyo rei-ki kai.